TIPS

Ở nhà thì làm gì?

Trong mùa dịch này, mình cũng biết có rất nhiều người vẫn chưa kịp thích ứng với chế độ ở nhà toàn thời gian, thế nên mình sẽ phơi bày cách mà mình đã tập sống ở nhà trốn dịch mà không buồn chán của mình, hi vọng sẽ có ích cho những ai cần.