Đàn ông sao Hỏa, đàn bà sao Kim

Đàn ông và phụ nữ là hai điều kỳ diệu nhất của tạo hóa.

Được tạo thành từ hai thể hoàn toàn khác biệt nhưng có tính kết hợp cao.

Khác biệt là nguyên nhân gắn kết, đồng thời là nguyên do gây chia rẽ.