MYANMAR | Những đứa trẻ đuổi theo mặt trời

Cơ duyên của chuyến đi này nói ra thì cũng thật lạ.

Mình gặp bạn mình 2 năm về trước, mà nói là gặp thì cũng không hẳn, chỉ là quen biết nhau qua mạng xã hội.