Lifestyle

Ta nói gì khi ta nói về sức khỏe

Chăm sóc sức khỏe bản thân có liên hệ mật thiết với việc tác động tới môi trường xung quanh. Nếu bạn biết cách chăm sóc cơ thể và quan tâm đến sức khỏe, bạn sẽ biết việc môi trường bị ảnh hưởng tai hại như thế nào đến sức khỏe bản thân.

Tại sao mình không thích make-up?

Make-up là một nhu cầu từ ngàn xưa và một nền công nghiệp đồ sộ vào ngày nay. Thế nhưng, vẫn có một số người như mình, không thích make-up và luôn cảm thấy việc sử dụng quá nhiều mỹ phẩm cũng có nhiều bất cập đối với bản thân cũng như với môi trường, và sau đây sẽ là lý do tại sao.