MOVIE

ĐẢO ĐỊA NGỤC – Bản án con người

Đảo địa ngục, một bộ phim của Hàn Quốc kể về hành trình chạy trốn khỏi một hòn đảo của một nhóm người Triều Tiên (phụ đề Tiếng Anh chỉ để là Korea), bị lừa đến để khai thác than cho Chính phủ Nhật Bản thời kỳ Chiến tranh thế giới thứ hai.