NGHỀ NGÁCH: Social Media Manager “từ xa” ở Việt Nam

Để nội dung thực sự phát huy hết tiềm lực của nó và mang lại nhiều giá trị hơn, từ tạo dấu ấn hay cho đến mang lại giá trị thực, thì nội dung của mình còn cần sự hỗ trợ từ một kỹ năng khác, đó là quản trị các kênh phân phối nội dung đến “ánh nhìn” của người đọc.

Và đó cũng là công việc chính mình đã làm suốt hơn 5 năm nay, 1 social media manager.